T 033 494 02 54 • E info@kendro-stijl.nlBlijf in beweging!

“Bewegen is niet alleen goed voor onze stemming. Uit onderzoeken blijkt dat het ook goed is voor onze cognitieve functies. Zo heeft bewegen bijvoorbeeld een direct effect op de frontale lob, de prefrontale cortex (PFC) aan de voorzijde van de schedel. In dat hersengebied wordt onder andere de remming van het geheugen geregeld.

Remming heb je nodig om te focussen, om in te schatten of iets wat je meemaakt wel of niet belangrijk is. Zonder deze remming lijkt alles even belangrijk en mis je focus, kun je niet meer ordenen. Zonder remming heb je dus eigenlijk geen geheugen. Met bewegen hou je dus je hersenen in conditie.

Ook is bewegen goed voor je intern record, ofwel je eigen referentie. Dat is het vermogen om te weten waarom je doet wat je doet, waarom je bent waar je bent. Met intern record bouw je een voorgeschiedenis op, wat essentieel is voor je functioneren. Anders is alles chaos.

Wie voldoende beweegt doet een maximale poging om beide functies zo goed mogelijk hun werk te laten doen. Dat is puur noodzakelijk preventief onderhoud ter behoud van je zelfstandigheid. Iedereen wordt ouder. Houd je cognitieve reserves op peil; beweeg, zorg voor een verrijkte omgeving, fiets eens een andere route, ontwikkel een nieuwe hobby. Kortom: houd je brein fris.”

Eric Scherder